ติดตามการนิเทศ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
กำหนดการนิเทศ ของแต่ละสายการนิเทศ  22 ก.พ. 2560 20:28 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
คำสั่งคณะนิเทศ ศนฐ.สพฐ.  22 ก.พ. 2560 20:27 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
ฉบับที่ 1 (สำหรับศึกษานิเทศก์ BC) แบบประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับการประเมินทำการประเมินตนเองตาม ฉบับที่ 1 และมอบให้กับคณะผู้นิเทศ ในวันที่รับการนิเทศ  13 ก.พ. 2560 18:16 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ BC) แบบติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1  13 ก.พ. 2560 18:16 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
แนวทางการเขียนแบบรายงานการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ BC ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน  22 ก.พ. 2560 20:28 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
แนวทางการเขียนแบบรายงานการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ BC ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน  13 ก.พ. 2560 18:17 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
แนวปฏิบัติในการนิเทศและรับการนิเทศ   22 ก.พ. 2560 20:26 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
ฉบับที่ 1 (สำหรับศึกษานิเทศก์ BC) แบบประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับการประเมินทำการประเมินตนเองตาม ฉบับที่ 1 และมอบให้กับคณะผู้นิเทศ ในวันที่รับการนิเทศ (PDF)  22 ก.พ. 2560 20:27 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ BC) แบบติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor (PDF)  22 ก.พ. 2560 20:28 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
แบบรายงานการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ BC ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน  13 ก.พ. 2560 18:17 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
รายชื่อผู้ผ่านการนิเทศ  22 ก.พ. 2560 20:26 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
  22 ก.พ. 2560 20:25 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
หนังสือราชการ ถึง สพท  22 ก.พ. 2560 20:27 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Comments